Dec 31, 2013 NYE 2013 Vanity Nightclub Philly - nitephotosocial